Om lokalrådet

Lokalrådet er det sted hvor du som borger har mulighed for at præge udviklingen i det område hvor du bor.

Lokalrådet dækker:
Kulsbjerg (delt med andre lokalråd)
Langebæk stationsby
Petersværft
Skovhuse
Stensby
Stensved
Vestenbæk

Bor du i et af disse områder, har du automatisk mulighed for at have indflydelse på udviklingen i dit område.

HISTORIE OG FORMÅL

I Vordingborg kommune besluttede kommunalpolitikerne en nærdemokratimodel, som bl.a. resulterede i 16 lokalråd, som dækker hele kommunen. Lagt efter grænserne fra de gamle Kirkesogne.

Formålet er at sikre et nært samarbejde mellem Borgerne, Politikerne og forvaltningerne, som byger på gensidig respekt og dialog. Det sker ved at politikerne og forvaltningerne gennem en tæt og direkte kontakt til lokalrådene sikre, at borgerne bliver hørt og inddrages reelt i spørgsmål af betydning for deres lokalområde, så hurtigt som muligt.

SÅDAN FUNGERER LOKALRÅDET

På den årlige generalforsamling, vælges en bestyrelse blandt de fremmødte borgere, som ud fra lokalrådets vedtægter varetager borgernes interesser samt kontakt til kommunalpolitikerne og forvaltningerne.

Bestyrelsen afholder minimum 8 bestyrelsesmøder om året. Heraf de 4 som åbne møder.

Der afholdes et årligt borger/dialogmøde med deltagelse af politikere. Dette bliver annonceret i Sydsjællandsk Tidende samt Stensved Lokalråds Facebook side, samt i informationsskabet ved Rema 1000.

Bestyrelse arbejder med de indkomne forslag fra dialogmøder og input fra borgerne i lokalområderne samt henvendelser/spørgsmål fra kommunen.

HVAD ARBEJDER VI MED?

  • Sundhed
  • Trafik og sikkerhed
  • Skoler og institutioner
  • veje, stier og cykelstier
  • bosætning og byudvikling Natur og Miljø
  • Alt hvad der kan tænkes omkring borgerne.

Lokalrådet er et netværk som gerne samarbejder med alle borgerne, foreninger, erhverv o. lign.

Lokalrådet samarbejder med de andre lokalråd i kommunen.

VIL DU HAVE INDFLYDELSE?

Vil du have indflydelse på udviklingen i dit lokalområde, så mød op på borger/dialog møder samt de åbne bestyrelsesmøder. Eller du kan få direkte kontakt til bestyrelsen på vores Facebook side eller
Formand Jette Rosenberg, telefon 2019 2783
skovhuse.rosenberg@mail.dk

Hvis du vil have arrangementer opdateret på hjemmesiden, så send en mail til stensvedogomegn@gmail.com.

Hvis du vil have nyheder og hvad der røre sig i lokalområdet via mail, så meddel det via ovenstående mail adresse.

HUSK

Vi vil gerne hjælpe jer hvis vi kan, sammen kan vi som borgere nå igennem med mange ting.
Vi glæder os til samarbejde med jer.

Stensved og omegn lokalråd.