Lokalråd Vordingborg Kommune

Opgaven for Lokalrådenes bestyrelser er at være bindeled mellem lokalbefolkningen og politikere/forvaltninger i Vordingborg Kommune. Det gøres bl.a. ved borgermøder, hvor alle deltagerne drøfter ønsker, ideer og tanker for vedligeholdelse og udvikling af vort område. Resultatet heraf drøftes med politikere på dialog møder, hvor både kommunens og beboernes tanker og ideer er til debat. Modellen skal sikre en løbende dialog mellem borgere og politikere for herved at give borgerne mulighed for indflydelse på eget område. De vilkår, som vi – dvs. både bestyrelsen og alle andre beboere i lokalområdet – arbejder under, kan du læse nærmere om på Lokalrådenes hjemmesider.

 

Allerslev-Skibinge
Bogø
Bårse-Beldringe
Jungshoved
Kalvehave og Omegn
Kastrup Neder Vindinge
Lundby
Mern og Øster Egesborg sogne
Nyråd
Præstø
Stege og Omegn
Stensved
Vestmøn
Vordingborg
Ørslev
Østmøn
Oversigt