Generalforsamling 22-10-2020 kl. 19.00

Generalforsamling for Stensved og omegn Lokalråd

med Stiftelse af Lokalforum

Den 22.oktober 2020 kl.19. I Klubhuset, Mejerivej 2A, 4773 Stensved

Tilmelding nødvendig til Jette Rosenberg, 20192783 eller skovhuse.rosenberg@gmail.com

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Orientering om regnskab og budget
  5. Orientering om Aktivitetsplads
  6. Nedlæggelse af Stensved og omegn Lokalråd
  7. Stiftende generalforsamling af Stensved og omegn Lokalforum og vedtægter
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Eventuelt