Bestyrelsen

 

Formand
Jette Rosenberg
tlf. 20 19 27 83

Skriv til Formanden
Næstformand
Moorggan Gersdorff

Kasserer
 Inger Marie Christoffersen
Skriv til Inger Marie 
Medlem
Jytte E. Nielsen
Skriv til Jytte
Revisor
Geert. E. Nielsen


 

Suppleant
Søren Rosenberg
Skriv til Søren

 

Suppleant
Jørgen Christoffersen
Skriv til Jørgen
 

Webmaster
Hanne Rossé Jensen
tlf. 524 10 524
Skriv til Webmaster