Bestyrelsen

 

Formand
Jette Rosenberg
tlf. 20 19 27 83

Skriv til Formanden
Næstformand
Dennis Hvidberg

 
Kasserer
Inger Marie Christoffersen
Skriv til Inger Marie 
Medlem
Moorggan Gersdorff

Medlem
Rikke Nørreriis


Suppleant
Jytte E. Nielsen 
Suppleant
Søren Rosenberg

Revisor
Geert. E. Nielsen
Webmaster
Hanne Rossé Jensen
tlf. 524 10 524
Skriv til Webmaster